XS
SM
MD
LG
XL
LERA MİMARLIK

MODA'DA KAGİR BİNA

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri ve Uygulaması

İşveren: Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü

Müellif Mimar: Eda Uğur Kılınç

Tarih: 2014


Yapı, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, Dr. Esat Işık Sokak’da yer alıp Pafta No:32, Ada No:149, Parsel No:7’dir. 

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Selime Kadım Vakfı’na bağlı olan bu yapının inşa tarihi hakkında kaynaklarda net bir bilgi yer almamaktadır. Fakat semtin genel tarihine baktığımızda  Moda, Osmanlı döneminde Avrupalı toplulukların (Levantenlerin) 19. yüzyıl sonunda yoğun bir biçimde yerleşmeleriyle gelişmiş, sonraları Rumların ve orta, üst sınıf Müslümanların, bürokrat, sanatçı ve bilim insanlarının tercih ettikleri ünlü bir semt olarak varlığını sürdürmüştür. Yine eski tarihli haritalarda, 1906 yılında yapının mevcut olduğu görülmektedir. Bu anlamda yapı inşa tarihi 19. yy. sonu ve 20. yy. başı olarak kabul edilebilir. 

Yapım tarihinden itibaren binanın periyodik olarak bakımı yapıldığı için günümüze özgün halini koruyarak ulaşmıştır. Bu anlamda bakıldığında yapılan tadilatların günümüz konforuna uyum sağlamak amacıyla plan düzleminde kaldığı görülmektedir. Bunun dışında özellikle cephede Anıtlar Kurulu arşivinde yer alan 1996 tarihli envanter fişindeki fotoğrafta bugünkü haliyle nerdeyse aynı özellikleri içermektedir.

{alanbaslik}
© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım